Door op 27 oktober 2013

Zuid presenteert de ontwerp-kandidatenlijst op 7 november

Ontmoet de mensen die ons willen vertegenwoordigen in de nieuwe bestuurscommissie van stadsdeel Zuid
Op donderdag 7 november om 20:00 u. presenteert het bestuur van de PvdA-afdeling Amsterdam Zuid op de entresol van Filmtheater Rialto, Ceintuurbaan 338, aan leden en belangstellenden de ontwerp-kandidatenlijst voor de bestuurscommissieverkiezingen 2014.De kandidaatstellingscommissie heeft gesprekken gevoerd met allen die zich binnen de gestelde termijn hebben aangemeld en brengt op 28 oktober advies uit aan het afdelingsbestuur. Dat neemt direct daarna contact op met iedereen die zich heeft gekandideerd. en maakt op 7 november de ontwerp-kandidatenlijst bekend.

Vervolgens is het aan de algemene ledenvergadering van de afdeling Zuid om op 12 december de lijst definitief vast te stellen. Dan wordt ook het verkiezingsprogramma, waar nu nog hard aan gewerkt wordt, vastgesteld.

Afdelingsvoorzitter Fred Cohen houdt met alle aanwezige kandidaten een kort interview:

  • waarom stellen zij zich beschikbaar voor de bestuurscommissie,
  • waarom voor de PvdA,
  • welke beleidsterreinen hebben hun speciale aandacht.

De kandidaat-lijsttrekker schetst zijn vergezicht voor het stadsdeel.
Daarna geeft onze afdelingsvoorzitter het startschot voor de campagne en is er volop ruimte voor nadere kennismaking, vragen, debat en gezellig samenzijn.
Komt allen!

Met vriendelijke groet,
het afdelingsbestuur.

Nota Bene! In tegenstelling tot eerdere berichtgeving houden we deze bijeenkomst in Rialto, en niet in Grandcafé Vrienden

Filmtheater Rialto (entresol),
Ceintuurbaan 338
Bereikbaar met tram 3 en 25 halte 2e vd Helststraat,
tram 12 halte Ferdinand Bolstraat/ Ceintuurbaan.