Alle mensen

Eddy Linthorst

Eddy Linthorst

Gewestelijk afgevaardigde

Nijs Keppel

Nijs Keppel

Vice-voorzitter

Marijn van Ballegooijen

Marijn van Ballegooijen

Dagelijks Bestuurder stadsdeel Zuid

Martijn Meeter

Martijn Meeter

Penningmeester

Jan Hollanders

Jan Hollanders

Afdelingsbestuurslid, webmaster

Job van Amerongen

Job van Amerongen

Columnist

Flora Breemer

Flora Breemer

Fractievoorzitter

Estella Heesen

Estella Heesen

Lid ouderencommissie, redacteur De Stem

Daan Sajet

Daan Sajet

Lid Steunfractie

Mark de Vos

Mark de Vos

Lid Ouderencommissie

Ita Hijmans

Ita Hijmans

Ombudsteam

Femke Roos-Meijer

Femke Roos-Meijer

Afdelingsvoorzitter

Annemarijke Wooldrik-van Schooten

Annemarijke Wooldrik-van Schooten

Gewestelijk afgevaardigde

Nisan Sarican

Nisan Sarican

Duo-bestuurscommissielid

Matthijs de Groot

Matthijs de Groot

Afdelingssecretaris

Adriaen de Haer

Adriaen de Haer

Congresafgevaardigde

Egbert de Vries

Egbert de Vries

Waterschapsbestuurder

Leo Vogelaar

Leo Vogelaar

Gewestelijk afgevaardigde

Lies Opdam

Lies Opdam

Lid ouderencommissie, redacteur De Stem

Elles Bense

Elles Bense

Lid Ouderencommissie

Katja Moors

Katja Moors

secretaris

Hans Wamsteeker

Hans Wamsteeker

Eindredacteur

Michael Levisson

Michael Levisson

Annemarijke Wooldrink

Annemarijke Wooldrink

Menno Fieret

Menno Fieret

Campagne-coördinator

Tanja van Nieuwenhoven

Tanja van Nieuwenhoven

Hoofdredacteur