Door op 23 november 2014

Uitnodiging ledenvergadering op 26 november 2014

Amsterdam, november 2014

Geachte leden,

Het bestuur van de afdeling Zuid nodigt U uit voor een algemene ledenvergadering:
(ALV) op 26 november om 20:00 uur, inloop 19:30 uur in de bovenzaal van Huize Lydia, Roelof Hartplein 2a. Om 22:15 sluiten we de avond af met een borrel.

Wij zien u graag in groten getale op 26 november!

Met vriendelijke groet,
Fred Cohen
voorzitter