Door op 20 maart 2013

ALV Zuid met Pieter Hilhorst

Het bestuur van de afdeling Zuid nodigt de leden graag uit voor een algemene ledenvergadering op 28 maart om 20:00 uur in de bovenzaal van Huize Lydia aan het Roelof Hartplein .

Agenda

  1. Opening
  2. Mededelingen
  3. Jaarverslag 2012
  4. Jaarrekening 2012
  5. Voorbereiden van de bestuurscommissieverkiezingen. Het bestuur stelt de kandidaatstellingscommissie en de programmacommissie voor.
  6. Terugblik op de besluitvorming over de Parkeergarage Boerenwetering
  7. Bestuursverkiezing en afscheid vertrekkende bestuursleden
  8. Verkiezing afgevaardigden naar het gewest, congres en politieke ledenraad
  9. Rond 21:00 ontvangen we als gast Pieter Hilhorst, Amsterdams wethouder Jeugd, Onderwijs en Financiën
  10. Om 22:15 sluiten we de avond af met een borrel.

De vergaderstukken kunt u hier downloaden.
Wij zien u graag in groten getale op 28 maart!

Huize Lydia is bereikbaar met tram 3, 5, 12 en 24: halte Roelof Hartplein.