Door op 19 juni 2012

PvdA Zuid: Regels bomenkap in binnentuinen niet verruimen

De PvdA-fractie in Zuid vindt een door het Dagelijks Bestuur voorgestelde verruiming van bomenkap niet verstandig. Het Dagelijks Bestuur stelde dat voor bij de nieuwe bomenverordening en week daarbij af van de verordening van de centrale stad. PvdA-woordvoerder Marc den Hertog: “Wij zijn voor het verminderen van de regeldruk, maar dat mag niet ten koste gaan van andere zaken die wij belangrijk vinden. Zoals groene binnentuinen. Voor het overige zijn we erg blij met het voorgestelde bomenbeleid.”
De PvdA heeft in de commissie Leefomgeving van het stadsdeel Zuid haar mening gegeven. Een meerderheid van de commissie bleek tegen de voorgestelde verruiming. De bomenverordening zal worden aangepast en wordt na de zomer opnieuw besproken. Naar verwachting zal het nieuwe bomenbeleid daarna zonder noemenswaardige hobbels door de deelraad worden vastgesteld.