Door op 8 november 2013

Ontwerp-kandidatenlijst PvdA Zuid gepresenteerd

Donderdagavond 7 november heeft het afdelingsbestuur van Zuid in Rialto de ontwerp-kandidatenlijst voor de bestuurscommissieverkiezingen van 19 maart 2014 gepresenteerd.
De ontwerp-kandidatenlijst wordt op 12 december a.s. behandeld in de algemene ledenvergadering. Alle leden krijgen begin december de motivering van deze kandidaatstelling bij de vergaderstukken toegestuurd. Met ieder van de de aanwezige kandidaten hield afdelingsvoorzitter Fred Cohen  een kort interview. Kandidaat-lijsttrekker Marijn van Ballegooijen schetste zijn perspectief voor een rechtvaardige samenleving.

De ontwerp-kandidatenlijst:

 1. Marijn van Ballegooijen
 2. Flora Breemer
 3. Estella Heesen
 4. Nisan Sarican
 5. Daan Sajet
 6. Vincent de Kom
 7. Nienke Torensma
 8. Loes Knotter
 9. Micha Lubbers
 10. Ilham Saadi
 11. Brahim Abid
 12. Eddy Linthorst

De lijst wordt plaats voor plaats door de ALV op 12 december vastgesteld. Voor iedere plaats op de lijst kunnen tegenkandidaten gesteld worden. Voorstanders kunnen ‘hun’ kandidaat aanprijzen, waarna schriftelijk wordt gestemd. Alleen zij die op de ontwerp-kandidatenlijst voorkomen kunnen als tegenkandidaat gesteld worden.