16 november 2012

Ledenvergadering vraagt aandacht voor risico’s Parkeergarage

Op de ledenvergadering van 15 november 2012 is uitgebreid gesproken over de voors en tegens van de bouw van een parkeergarage onder de Boerenwetering. Naast de wenselijkheid en de grootte van de garage kwamen ook de financiële en technische risico’s aan de orde.
Met de grootst mogelijke meerderheid werd daarover een motie aangenomen:

“De bijzondere ledenvergadering van de PvdA-afdeling Amsterdam Zuid d.d.15 november 2012,
– gehoord de toezegging die de PvdA-deelraadsfractie bij de behandeling van het raadsvoorstel aan het Dagelijks Bestuur zal vragen inzake de financiële en technische voorwaarden en gevolgen m.b.t. de gewijzigde planvorming inzake de parkeergarage Boerenwetering,
– ongerust over het feit dat er geen publieke inspraak heeft plaatsgevonden inzake die gewijzigde planvorming,
– verzoekt de PvdA-deelraadsfractie vooralsnog niet akkoord te gaan met het betreffende DB-voorstel als de reactie van het DB op het verzoek om verheldering onvoldoende bevredigend is.”