Door op 29 april 2014

Discussieavond op 14 mei: Frans-Nederlandse betrekkingen in de Europese politiek

De PvdA-afdeling Amsterdam Zuid (PvdA)en de afdeling Amsterdam van de Franse Parti Socialiste (PS) organiseren op 14 mei 2014 een gemeenschappelijke bijeenkomst in het kader van de verkiezingen voor het Europese Parlement.
Een panel van deskundigen bestaande uit Philip Cordery (Lid Franse Parlement voor de PS), Marit May, (PvdA-Tweede Kamerlid), Antoine Varoquie (PS-kandidaat Europese Parlement), Paul Sneijder (PvdA-kandidaat Europese Parlement) en Paul Brill (Commentator Buitenland Redactie Volkskrant) neemt het voortouw nemen bij de discussie.Onderwerpen van discussie zijn:

  • de wijze van het verbeteren van de betrokkenheid van burgers in de besluitvorming van de Europese Unie;
  • de meest gewenste wijze waarmee de gecreëerde €-muntunie een stabiele politieke basis kan verkrijgen;
  • het centraal of decentraal voeren van beleid  binnen de EU op het terrein van sociale zekerheid en inkomenspolitiek.

Deze discussie vindt niet plaats in het luchtledige. Ze is verbonden aan ontwikkelingen uit het verleden, de geschiedenis, en beelden die bestaan in beide landen over de toekomst van de Europese Unie .

Download hier Jan Witting’s essay, dat aan de hand van recente Franse publicaties voor de Nederlandse deelnemers aan deze discussie het  historische beeld belicht van Frankrijk in Nederland, en de opvattingen die in Franse samenleving bestaan over de toekomst van Europa. Hij schenkt daarbij aandacht aan de publicaties van Blandine Kriegel (“La République et le Prince Moderne), Alain Minc (“Vive l’Allemagne!) en François Heisbourg (“La Fin du Rêve Européen”).