Door op 28 november 2013

Concept-programma Zuid gepubliceerd

Het concept-programma voor de bestuurcommisssieverkiezingen van 19 maart 2014 in Zuid is klaar. U kunt dit hier downloaden.
Alle leden in Zuid krijgen dezer dagen het concept toegezonden.
Zij kunnen via het amenderingsformulier (.doc) tot en met 6 december amendementen indienen.
Op 9 december worden de amendementen met pre-advisering op de website gepubliceerd.
De Algemene Ledenvergadering op 12 december stelt het definitieve programma vast.