Door op 9 april 2012

Amsterdam Zuid: stadsdeel van uitersten

Op de ledenvergadering van 21 mei staat het armoedebeleid in Zuid op de agenda

Veel mensen denken bij Amsterdam Zuid aan de grote huizen, mooie buurten en dikke portemonnees. Zuid is echter niet alleen glitter and glamour: Zuid is het stadsdeel van de grote tegenstellingen. Om de hoek van de duurste huizen vind je buurten met bijna dertig procent minimahuishoudens.De PvdA vindt deze tegenstellingen schrijnend en wil er alles aan doen om de armoede aan te pakken en te voorkomen. De fractie in Amsterdam Zuid volgt het armoedebeleid van het stadsdeel op de voet.

In het nieuwe beleid worden huishoudens met kinderen, ouderen, (kwetsbare) jongeren en zzp’ers gedefinieerd als prioriteit. Aan de ene kant wordt gewerkt aan het voorkomen van armoede (door bijvoorbeeld budgetcursussen en het anderszins versterken van de financiële zelfstandigheid), aan de andere kant probeert men degenen die het moeilijk hebben te ondersteunen (door bijvoorbeeld schuldhulpverlening en de voedselbank).

“Armoede is meer dan het niet hebben van veel geld”, zo zei verantwoordelijk portefeuillehouder Egbert de Vries tijdens de vergadering van de raadscommissie samenleven. Daarom zijn de onderwerpen gezondheid en sociaal isolement (eenzaamheid) voor de PvdA-fractie erg belangrijk. Gezondheidsproblemen waaronder psychische problemen en eenzaamheid gaan hand in hand met armoede. De groeiende kloof tussen arm en rijk is ook een gezondheidskloof. De komende periode zal de fractie erop toezien dat het stadsdeel er alles aan doet om armoede en de bijbehorende problemen aan te pakken. De PvdA wil dat de voedselbank ondanks de toename van gebruikers goed in staat is om haar werk te doen. Daarnaast moet het stadsdeel met alle mogelijk denkbare partners (dus ook het bedrijfsleven) zorgen dat de groeiende kloof in Zuid overbrugbaar blijft.

Wilt u meepraten over armoedebeleid? Op de ALV van 21 mei zal over dit thema worden gediscussieerd.