Door op 6 december 2011

ALV Zuid: Bas Jacobs en de Eurocrisis

Op 13 december houdt de afdeling Zuid een Algemene Ledenvergadering in de Thomaskerk aan de Prinses Irenestraat.
Voor de pauze staat de voorbereiding van het partijcongres in januari en de afdelingsbegroting voor 21012 op de agenda.

Om 21:00 u geven Bas Jacobs, hoogleraar Openbare Financiën aan de Erasmus Universiteit, en Ewald Engelen, hoogleraar Financiële Geografie aan de UvA, een inleiding over de huidige eurocrisis en wat dat betekent voor ons allemaal, en voor de politiek in het bijzonder.
Er is ruime gelegenheid om met hen in debat te gaan.