Voordracht en aftreden bestuursleden

3 februari 2019

ALV Amsterdam Zuid 28-02-2019

Leden die aftreden: het voltallige bestuur treedt af alleen Annemarijke Wooldrik is opnieuw verkiesbaar

Femke Roos – Voorzitter
Eddy Linthorst – Peningmeester
Ans Hekerman – Secretaris
Nijs Keppel – waarnemend voorzitter
Julian Verbeek – Campagne Coördinator
Michael Levisson – Algemeen lid
Annemarijke Wooldrik – Algemeen lid

Kandidaat-leden voor het bestuur van Amsterdam Zuid:

Estella Heesen – Voorzitter
Nick Schipper – Penningmeester
Joep Wisse – Campagne coördinator
Annemarijke Wooldrik – Algemeen lid