Uitnodiging ALV: Praat mee over jouw stadsdeel

3 februari 2019

Praat mee over jouw stadsdeel

28 februari vanaf 20.15 uur. 

Dan start in de Nieuwe Coenen (J.M. Coenenstraat 4) de Algemene Ledenvergadering van jouw PvdA-afdeling Amsterdam Zuid. Inloop vanaf 20 uur.

Een belangrijke avond omdat er
a) nieuwe bestuursleden worden gekozen en
b) al onze vertegenwoordigers in de Deelraad én de Gemeenteraad het gesprek met ons aan willen gaan.

Voor de pauze (uiterlijk 21 uur) gaat het om huishoudelijke zaken. De hiervoor relevante stukken staan vanaf donderdag 7 februari 2019 op onze website (amsterdamzuid.pvda.nl).

  1. Opening, mededelingen en vaststelling agenda
  2. Verslag van de algemene ledenvergadering;
  3. Verantwoording verslag activiteiten 2018 van afd. Amsterdam Zuid
  4. Goedkeuring jaarrekening 2018
  5. Benoeming afgevaardigde voor Verenigingsraad
  6. verkiezing nieuwe bestuursleden,
    (De namen van de aftredende bestuursleden en te benoemen kandidaat bestuursleden vind je op de website.)
  7. Afscheid zittende bestuursleden.
  8. Rondvraag en sluiting.

Na de pauze gaan wij in gesprek met de vertegenwoordigers bij ons stadsdeel en de gemeenteraad. Flora Bremer bestuurslid Stadsdeel Zuid, Keren Hirsch, Frank Bolhuis en Ercan Colak, afgevaardigden voor de buurtcommissies in Stadsdeel Zuid. Voor de gemeenteraad komen Sofyan Mbarki, fractievoorzitter, Hendrik Jan Biemond, fractielid en Lian Heinhuis, duoraadslid.

Deze avond kan je hen alles vragen en zo bijdragen aan een levendige discussie over jouw buurt, ons stadsdeel en onze stad.

Met vriendelijke groet,

Femke Roos,

voorzitter PvdA afdeling Zuid