11 mei 2016, om 21:00, De Rode Hoed | De Rode Hoed

Rode dominees en de Doorbraak

Een avond over de rol van religie, moraal en ideologie in de politiek, onder leiding van Gerdi Verbeet

Verleden, heden en toekomst van religie, moraal en ideologie in de politiek, daarover gaat in het door oud-Tweede Kamervoorzitter Gerdi Verbeet geleide programma ‘Rode Dominees en de Doorbraak’.

De Bijbel, de Koran en de Thora zijn geen verkiezingsprogramma’s, maar toch laten veel progressieven zich politiek inspireren door hun geloof. Zeventig jaar geleden was er bij de oprichting van de Partij van de Arbeid zelfs sprake van de droom van de zogenoemde ‘Doorbraak’: één partij voor progressieve katholieken, protestanten, sociaal-democraten en liberalen die het politieke bestel van voor de Tweede Wereldoorlog op de schop zouden nemen.

Die droom is niet uitgekomen. Binnen de PvdA verdween de religieuze vleugel naar de achtergrond. Toch speelden ‘rode dominees’ zoals Willem Banning een belangrijke rol bij het verspreiden van het sociaaldemocratische gedachtegoed en bestaat binnen de PvdA nog altijd een actief en soms invloedrijk netwerk levensovertuiging.

Met inleidingen van:

  • Herman Noordergraaf (bijzonder hoogleraar diaconaat aan de Protestantse Theologische Universiteit en voorzitter van Trefpunt PvdA en Levensovertuiging)
  • Bram Mellink (historicus, UvA)

En een panelgesprek met:

  • Huub Oosterhuis (theoloog en oprichter en voorganger Ekklessia Amsterdam)
  • Tamarah Benima (rabbijn en publiciste)
  • Mohamed Ajouaou (theoloog en hoofd Islamitische geestelijke verzorging bij het ministerie van Veiligheid en Justitie)
  • Ben van Remmerden (humanistisch geestelijk verzorger)
  • Koen Holtzapffel (predikant Remonstrantse Gemeente Rotterdam en voorzitter Banning Vereniging)
  • Organisatie: Banning Vereniging en werkgroep geschiedenis Wiardi Beckman Stichting i.s.m. de Rode Hoed

 

Kaartverkoop via de website van de Rode Hoed.

Toegang is gratis voor leden van de Banning Vereniging (aanmelding verplicht).