4 juni 2016, om 17:00, Congrescentrum NBC, Nieuwegein | Congrescentrum NBC, Nieuwegein

Politieke Ledenraad

Graag nodigen we u uit voor de Politieke Ledenraad op 4 juni in Nieuwegein. Tijdens deze ledenraad zijn naast Diederik Samsom, bewindspersonen en Kamerleden, de leden van de verkiezingsprogrammacommissie aanwezig.

Op de agenda staan diverse onderwerpen die in rondetafelgesprekken worden besproken, zoals in januari afgesproken op het congres. Ook is een aantal tafels beschikbaar om in gesprek te gaan met de verkiezingsprogrammacommissie.

De rondetafelgesprekken zullen onder meer gaan over:
– Basisinkomen/basisbaan
– Discriminatie
– Pensioenen
– PGB
– Zelfgekozen levenseinde en hulp bij zelfdoding
– In gesprek met de programmacommissie over diverse thema’s: Zorg, Werkgelegenheid, Sociale zekerheid, Gelijke kansen in het Onderwijs, Vluchtelingen & Integratie, Klimaat en Milieu, Europa, Veiligheid en Wonen.

Na twee rondes gesprekken gaat de ledenraad plenair verder.

Moties bekijken of indienen?
Ieder lid kan sinds het afgelopen Congres moties indienen, dus ook voor de Politieke Ledenraad. Vanaf woensdag 11 mei tot donderdag 26 mei om 10.00 uur kunnen alle leden met ledenrechten voorstellen (moties) indienen, aanscherpen en ondersteunen via deze website >

Alleen moties die voldoende draagvlak hebben om te bespreken op de ledenraad, worden per mail aan alle leden voorgelegd. Deze stemming loopt van 28 mei tot vrijdag 3 juni, 10.00 uur. Moties en amendementen die van de leden een duidelijke meerderheid voor of tegen kregen, worden op de ledenraad als hamerstuk behandeld.

Meer informatie over het proces van onze vernieuwde ledendemocratie >

Meer informatie en aanmelden
Locatie: congrescentrum NBC aan de Blokhoeve 1, 3438 LC Nieuwegein
Tijd: van 13.00 tot 17.00 uur.

U kunt zich hier aanmelden >

Bij aanmelding voor deze bijeenkomst dien je twee voorkeuren aan te geven voor de rondetafelgesprekken die u wilt bijwonen. U kunt ook bellen naar de reserveerlijn van de PvdA: 020-5512155. Voor aanmelding heeft u het nummer van de bijeenkomst nodig: 5900 en uw relatienummer.

Tot slot, om alvast in de agenda te zetten: op 24 september en 26 november vinden de volgende politieke ledenraden plaats.

Graag tot 4 juni!