Door op 4 april 2012

PvdA Zuid tegen steigerdoekreclame

Eddy Linthorst: “Inkomsten zijn te gering en misbruik ligt op de loer.”

De PvdA is tegen het besluit van het Dagelijks Bestuur van Zuid om steigerdoekreclame toe te staan in het stadsdeel. De inkomsten zouden veel beperkter zijn dan de 225.000 euro die in de voorstellen van portefeuillehouder Joep Blaas zijn geraamd. Bovendien is volgens de fractie deze vorm van reclame fraudegevoelig en voor controle op eventueel misbruik is geen geld vrijgemaakt. Ook een aantal winkeliersverenigingen in het stadsdeel verzetten zich tegen deze vorm van reclame.

Het stadsdeel beoogt dat een pand maximaal vier weken achtereen een zogenoemde ‘renovatiesponsoring’ voor haar gevel heeft hangen. PvdA-woordvoerder Leefomgeving Eddy Linthorst heeft met winkeliers maar ook met het steigerdoek-reclamebedrijf BlowUp Media gesproken. Hij voorziet dat de hangtijd van de reclame voortdurend zal worden verlengd en dus overschreden. Linthorst: “Het pand levert namelijk geld op zolang die doeken er hangen. Wil je misbruik hiervan tegengaan dan zul je moeten handhaven. Maar daar is juist geen geld voor gereserveerd.”

Volgens Linthorst heeft de steigerdoekreclame in stadsdeel Centrum afgelopen jaar laten zien dat de opbrengsten relatief gering zijn. Na een jaar is de pilot stopgezet omdat de inkomsten nauwelijks de kosten van handhaving dekten. Winkeliers hebben in een brief aan portefeuillehouder Blaas gevraagd om af te zien van steigerdoekreclame in Zuid. Zij hebben veel last van deze vorm van reclame omdat hun nering voor de klant onvindbaar wordt.