Door Lies Opdam op 7 november 2016

De nieuwe ledendemocratie: op weg naar het congres van 15/16 januari

Zoals u wellicht al weet zijn de afgevaardigden naar politieke ledenraden en congressen afgeschaft. Het is nu one man one vote: de stem van ieder lid weegt even zwaar, iedereen kan meedoen en men kan zelfs thuis vanaf de bank via de livestream van de PvdA meestemmen op het congres. Daartoe heeft het partijbureau de volgende online tools in het leven geroepen:

  • De Wandelgangen: een platform waar leden met elkaar in discussie kunnen gaan;
  • De Ledenkamer: een platform voor het vergaren van steun voor moties of amendementen. Leden kunnen hier de moties of amendementen van anderen steunen, de zogenaamde ‘likes’;
  • Het Stemlokaal: Ledenpanel over de moties en amendementen met meer dan 100 likes als steun plus alle moties en amendementen van de voorcongressen. Alle leden met een mailadres ontvangen automatisch een uitnodiging hiervoor. Moties die hier worden aangenomen met een duidelijke stemverhouding (bijvoorbeeld 80/20 of 70/30) worden beschouwd als definitief aangenomen of verworpen en komen op het congres niet meer aan de orde. Voorstellen waar de verhouding krapper is (bijvoorbeeld 60/40) worden op het congres besproken. Het oordeel wat krap is en wat niet, is overigens aan het Presidium. Het Stemlokaal is geopend van 2 t/m 9 december om 10.00 uur.

 

Het ledenpanel

De voorbereidingsgroep PvdA NH stuurt op 9 november een ledenpanel uit naar alle leden met een mailadres met vragen over actuele thema’s en discussiepunten m.b.t het verkiezingsprogramma. De vragen kunnen tot 16 november worden beantwoord.

Het voorcongres

Elk gewest houdt een voorcongres, waar de leden elkaar ook fysiek kunnen ontmoeten en moties en of amendementen kunnen formuleren. Op dit voorcongres zijn de uitkomsten van het ledenpanel een eerste aanzet tot discussie. Uiteindelijk wordt hier ook gestemd over de moties en amendementen die hier worden ingediend. Moties en amendementen die hier worden aangenomen gaan meteen door naar het Stemlokaal, dus hiervoor hoeft men geen steun meer te vergaren in de Ledenkamer.

Datum en locatie voorcongres:

Zaterdag 19 november
Calvijn College, Pieter Calandlaan 3, Amsterdam (nabij station Lelylaan)

Aanvang 11.00 (zaal open 10.30)
Sluiting omstreeks 13.00.

Alle leden zijn nadrukkelijk uitgenodigd om dit voorcongres te bezoeken. Voor meer informatie bezoekt u deze pagina over de ledendemocratie.

Lies Opdam

Lies Opdam

Lies is afgevaardigde bij Landelijk Congressen en de politieke ledenraad. Ook maakt ze deel uit van de redactie van De Stem.

Meer over Lies Opdam