Door op 4 december 2013

PvdA Zuid bezoekt de Rijnbuurt

Op zaterdag 30 november hebben we een buurtbezoek gehouden onder de bewoners van de Rijnbuurt. Daarbij vroegen we de bewoners naar de plus- en minpunten van hun wijk.

We hoorden van de bewoners veel positieve geluiden: ze genieten van hun rustige woonomgeving en zijn tevreden met de ligging en bereikbaarheid  van de buurt. Ook zijn de bewoners tevreden met het winkelaanbod, met de kanttekening dat de bewoners graag zien dat de kleine winkeliers blijven bestaan. Andere zaken die goed scoorden: veiligheid, goede groenvoorzieningen en een sterke sociale samenhang.

Een groot ongenoegen van de bewoners is het zwerfafval in de buurt, van plastic verpakkingen die door de schoolgaande jeugd wordt veroorzaakt. Er zijn vanuit de bewoners gesprekken geweest met het Berlage Lyceum, maar er is geen oplossing voor het zwerfafval gekomen. De bewoners zien graag dat er vanuit de school voorlichting zou komen voor de leerlingen gericht op het creëren van bewustzijn hierover. Daarnaast is een veelgehoorde klacht  dat scooters en brommers over het plein aan de IJselstraat razen.  Een voorstel van bewoners was dat er een verbodsbord en/of hekken geplaatst konden worden.

Vrijwel alle ondervraagden waren het eens met onze stelling dat iedere Amsterdammer, ongeacht zijn inkomen, ook binnen de ring een goede woning zou moeten krijgen.