Door op 29 november 2014

Zorg om zorg: debat over de effecten van de veranderingen in de Zorg

Mensen in het land maken zich grote zorgen over de effecten van de veranderingen in de Zorg. De Amsterdamse afdelingen Centrum, West en Zuid van de Partij van de Arbeid organiseren daarom een debatavond op maandag 1 december over de Zorg met o.a. PvdA Tweede Kamerlid John Kerstens en PvdA woordvoerder zorg in de gemeente Amsterdam Maarten Poorter.

Is de decentralisatie van de zorg uitvoerbaar en gaat het niet te snel? Blijft de zorg betaalbaar en voor iedereen toegankelijk? En hoe zit het met de toekomstige Wet langdurige zorg (Wlz), de opvolger van de huidige AWBZ. De hervormingen zijn volgens het kabinet nodig om de zorg toekomstbestendig te maken en voor iedereen toegankelijk te houden. Maar is er geen sprake van toenemende marktwerking die juist een gevaar kan vormen voor de toegankelijkheid van de zorg? En hoe ervaren  zorgbehoevende de veranderingen?

We hopen u op 1 december te mogen verwelkomen tijdens de aftrap van een reeks gesprekken over de veranderingen in de zorg om deze en andere vragen met u te bespreken.

Datum: Maandag 1 december

Locatie: Huis van de Wijk Coenen Lydia, Roelof Hartplein 2a

Tijdstip: 20:15 koffie en thee, 20:30–22:00 debat met na afloop een borrel

Besturen van Amsterdam Centrum, West en Zuid