Door op 25 februari 2013

Waarom de zorg anders moet, Hoe de zorg anders kan

Politiek Café “Zorg” op 11 maart met Ydo Dolstra en PvdA-Tweede Kamerleden Otwin van Dijk en Grace Tanamal
 Stadsdeel Zuid heeft in januari de nota Zorg voor Zuid aangenomen. Mooi daarin is dat onder meer de wijkverpleegkundige terugkomt. Maar er is ook minder goed nieuws: de komende jaren zullen sommige mensen die afhankelijk zijn van zorg het zwaarder krijgen. Onder meer door de bezuinigingen op de AWBZ en de thuiszorg. Om de zorg betaalbaar te houden zal nog meer inzet van familie, vrienden, mantelzorgers en vrijwilligers gevraagd worden.

Grace Tanamal en Otwin van Dijk – woordvoerders op het gebied van zorg, vrijwilligerswerk en mantelzorg – komen naar Amsterdam Zuid om met u in discussie te gaan over de zorg in Zuid. Ook aanwezig zijn PvdA-stadsdeelwethouder Egbert de Vries en Marijn van Ballegooijen, PvdA-fractievoorzitter in de stadsdeelraad.

Om verhalen en oplossingen vanuit de praktijk te horen hebben we Ydo Dolstra uitgenodigd. Een huisarts met dertig jaar praktijkervaring in de Amsterdamse Pijp. Hij zal zijn ideeën vertellen om de zorg weer betaalbaar te krijgen en bereikbaar te houden voor iedereen die dat nodig heeft.
Denk en debatteer mee met Otwin van Dijk, Grace Tanamal, Ydo Dolstra en de PvdA in Zuid en kom op 11 maart om 20:00 u. naar Grandcafé Vrienden (voorheen Kale de Grote) aan het Marie Heinekenplein om mee te praten over de toekomst van de zorg.

Locatie: Grandcafé Vrienden, Marie Heinekenplein
Bereikbaar met tram 16 en 24 halte Stadhouderskade, tram 7, 10 en 25 halte Weteringcircuit.