Door op 16 mei 2013

Voorbereiding verkiezingen 2014 in Zuid

Of het nu stadsdeel of bestuurscommissie gaat heten, op 19 maart 2014 mogen we naar de stembus om behalve voor de gemeenteraad ook een stem voor Zuid uit te brengen.
In onze Algemene Leden Vergaderingen van december 2012 en maart 2013 hebben we daarvoor een procedure opgesteld en al een aantal stappen ondernomen.

Kandidaatstellingscommissie en Programmacommissie
Er is een kandidaatstellingscommissie onder leiding van Bea Irik ingesteld. Ook hebben we een werkwijze voor het opstellen van een programma vastgesteld. Een aantal (fractie)leden hebben zich aangemeld om aan de slag te gaan. Met de andere Amsterdamse afdelingen hebben we afgesproken te overleggen om programmatisch zoveel mogelijk één lijn te trekken en geen dubbel werk te doen.

Wanneer kunnen we aan de slag?
Het wachten is op het besluit van de gemeenteraad. Zodra bekend is wat de taken en bevoegdheden van de bestuurscommissies zijn, kunnen we aan de slag. Op 23 mei gaat de Raadscommissie Algemene Zaken de voorstellen behandelen die op 15 mei gepubliceerd zijn. Na die dag weten we in grote lijnen waar we aan toe zijn. In de Raadsvergadering van 12 en 13 juni wordt vermoedelijk het besluit daadwerkelijk vastgesteld.

Het opstellen van de profielschetsen, het overleg met de andere Amsterdamse afdelingen en het opstellen van de hoofdlijnen van het programma zal later klaar zijn dan gepland, maar nog niet té laat.
Op basis van de kennis van dat moment kunnen we hopelijk op de geplande datum van 4 juni al wel een oproep aan alle leden voor de kandidaatstelling laten uitgaan.

Het draaiboek voor de voorbereidingen kunt u hier downloaden.