Door op 22 januari 2012

Veiligheidsplan 2012 betrekt buurtbewoners bij oplossingen

Buurtbijeenkomsten waar bewoners met politie en straatcoaches in gesprek kunnen gaan  en waar bewoners zelf een rol kunnen spelen om de veiligheid van hun buurt te verbeteren. Dat is voor de PvdA fractie de kern van het Veiligheidsplan 2012 voor Zuid dat op 17 januari werd behandeld in de commissie Veiligheid.

De PvdA vindt dat overlast en onveiligheid het beste met elkaar kan worden bestreden. Het is belangrijk dat buren een beetje op elkaar letten, dat bewoners weten wie de wijkagent is en waar ze terecht kunnen bij overlast. Het komende jaar zullen meer veiligheidsbijeenkomsten worden georganiseerd. Daardoor krijgen bewoners meer betrokkenheid bij het onderwerp veiligheid in hun buurt.
Marijn van Ballegooijen, fractievoorzitter en woordvoerder Veiligheid: “Dat is belangrijk omdat bewoners dan veel meer grip krijgen op de veiligheid in hun buurt. Als je zelf dingen kunt doen, helpt dat om onveiligheid en het gevoel dat erbij hoort in te dammen. We zijn heel gelukkig dat het stadsdeelbestuur aan deze wens tegemoet is gekomen. Bewoners komen tijdens deze meetings zaken te weten als, hoe beveilig ik mijn huis en wat kost dat. Het stadsdeel kan in een enkel geval zelfs voor financiele hulp zorgen bij veligheidsmaatregelen in huis.”

Daarnaast is er in het veiligheidsplan veel aandacht voor overlast door jeugdgroepen. De straatcoaches helpen bewoners en politie met rust op straat en spreken overlastgevende jongeren en hun ouders aan. Overlast en criminaliteit wordt niet getolereerd, em daar komt ook justitie bij kijken. Tegelijk werkt het stadsdeel preventief waar het kan door te stimuleren dat jongeren een opleiding volgen of een baan zoeken. Er is een speciaal programma om te zorgen dat jongere kinderen niet in de voetsporen treden van (oudere) jeugd die is afgegleden naar criminaliteit. Van Ballegooijen: “Door te zorgen dat jongeren een opleiding, een baan of een zinvolle dag hebben voorkom je later problemen. Tegelijk moeten de grenzen helder zijn, dan weten bewoners waar ze aan toe zijn”.