Door op 8 juni 2012

Veiligheid op links

Discussieavond van de Partij van de Arbeid op 19 juni

Voor alle bestuurders, politici en leden van PvdA Amsterdam organiseren de afdelingen Zuid en West een bijeenkomst over veiligheid anno 2012 in de sociaaldemocratie.
Wie aan het thema veiligheid denkt, denkt misschien niet direct aan de PvdA. Toch staat het onderwerp in de dagelijkse praktijk hoog op de agenda van sociaaldemocraten: ook in Amsterdam weten ‘rode bestuurders’ met een vernieuwende en onorthodoxe aanpak onveiligheid resoluut aan te pakken.
Wat is precies die nieuwe taak en die nieuwe toon van PvdA’ers op het gebied van veiligheid? Wat kunnen we van elkaars ervaringen leren?

Wat en wanneer?
De bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 19 juni 2012, in het Ostadetheater aan de Van Ostadestraat 233d. Vanaf 20.00 uur komen de volgende sprekers aan bod:

  • Carlos Gonçalves, voorzitter van het dagelijks bestuur in Rotterdam Delfshaven over De Buurt Bestuurt, een aanpak om bewoners direct te laten meebepalen waar politie en handhaving op inzetten;
  • Lex Mellink, directeur Verbeterforum, voorheen Politiecommissaris/directeur Maatwerk van de Politieacademie, nu specialist in complexe veiligheids-vraagstukken, over: vertrouwen in de buurt, duurzaamheid als verbindend thema en de coöperatie als middel om dat mogelijk te maken.
  • Peter van Os, Politiecommissaris, waarnemend directeur onderzoek, kennis & ontwikkeling bij de Politieacademie, lid van de expertgroep Burgerparticipatie en voormalig programmamanager Ontwikkeling Gebiedsgebonden Politie (van de Raad van Hoofdcommissarissen) over: hoe burgerparticipatie een positief effect heeft op het vertrouwen dat burgers in de politie hebben.

In gesprek met alle aanwezigen wordt de PvdA-visie op veiligheid gedefinieerd en bediscussieerd. We gaan in discussie met de PvdA-veiligheidswoordvoerders van de stad en de stadsdelen. De uitkomsten van deze avond kunnen worden gebruikt in de discussie over het verkiezingsprogramma van de PvdA, waarover op 30 juni tijdens het congres wordt besloten.

Aftrap werkgroep veiligheid, sluit je aan?
Deze discussieavond is de aftrap van de Werkgroep Veiligheid van de PvdA Amsterdam. De werkgroep is nieuw en zoekt experts en geïnteresseerden om in de komende jaren te werken aan de visie op veiligheid van de PvdA Amsterdam.
De werkgroep veiligheid bestaat uit Herman Wiersema, Fred Cohen, Micha Lubbers, Erik de Groot, Geke van Velzen en Marijn van Ballegooijen.