Door op 10 juni 2013

Thema-avond Jeugdwerkloosheid in Zuid

De werkloosheid stijgt met tienduizenden per maand en het eind is nog niet in zicht. Voor jongeren stijgt het aantal dubbel zo snel. In Amsterdam gaat het nog harder. Jongeren missen ervaring en krijgen niet de kans om aan de slag te gaan. Maar ook zouden werkgevers de Amsterdamse jeugd mijden omdat ze onopgevoed is. Uit onderzoek blijkt dat uitzendbureaus stelselmatig migrantenjongeren uitsluiten voor werk. Groeit er een verloren generatie op?

Wat doet de politiek? De stad Amsterdam trekt volgend jaar 2,5 miljoen euro extra uit voor jeugdwerkloosheid. In stadsdeel Zuid heeft de PvdA drie ton bedongen voor dit grote maatschappelijk probleem. De vraag is hoe moeten de problemen worden aangepakt: vrijwilligerswerk voor jongeren, verplicht werken in de tuinbouw en de zorg, zonder diploma niet van school af, werkgevers verplichten te investeren in jongeren. Moeten jongeren worden opgevoed? Boetes voor uitzendbureaus´s?

De PvdA Zuid organiseert op maandag 17 juni om 20.00 uur in Huize Lydia aan het Roelofhartplein 2a een politiek café over dit onderwerp. Praat mee en ga in debat met de forumleden – FNV/Jong, ROC´S, Werkgevers, Dienst Werk en Inkomen Amsterdam – onder leiding van PvdA Tweede Kamerlid Tanja Jadnanansing. Zij gaan met elkaar en met u in discussie over jeugdwerkloosheid en hoe de politiek kan ondersteunen, stimuleren en in actie kan komen om de teloorgang van een generatie tegen te houden.