Door op 25 juli 2012

Roze Ouderen en Welzijn Nieuwe Stijl

De Partij van de Arbeid organiseert op woensdagavond 1 augustus in Amsterdam een debatavond over “Roze Ouderen en Welzijn Nieuwe Stijl: een vergeten groep”?
De avond wordt georganiseerd in het kader van de Nederlandse Gay Pride week. De avond wordt gehouden in Huis van de Wijk Coenen-Lydia , Roelof Hartplein 2a, Amsterdam. Aanvang van de avond is 19.30 uur. Deuren open vanaf 19.00 uur, de toegang is gratis.

In de Nederlandse samenleving, die verandert van een ‘verzorgingsstaat’ in een ‘participatiemaatschappij’, wordt van alle inwoners verwacht dat zij zoveel mogelijk zelfredzaam voor zichzelf en voor elkaar willen en kunnen zorgen. Daarbij moet een beroep worden gedaan op buren en familie of op de Welzijnsvoorzieningen. Pas als dat niet lukt kan een beroep worden gedaan op collectieve zorgvoorzieningen.

Het huidige Welzijnswerk (Welzijn Nieuwe Stijl) speelt hierin dus een belangrijke rol. Dit  Welzijnswerk moet die vorm van zelfredzaamheid stimuleren en ondersteunen. Maar één van de groepen die volgens onderzoek en adviezen die steun zeker nodig zal hebben, lijkt in het Welzijnswerk overgeslagen te worden: de groep LHBT-Ouderen (ook wel “de Roze Ouderen’ genoemd. Het is een groep ouderen die, in vergelijking met hetero-ouderen, vaker te maken heeft met eenzaamheid en vaker te maken heeft met een gebrek aan een sociaal netwerk. Daarbij heeft de groep ‘Roze Ouderen’ te maken met onbegrip en afkeuring over hun seksuele voorkeur. Zowel bij leeftijdsgenoten als in andere delen van de Nederlandse samenleving. Kortom: Hier is sprake van een groep ouderen die in het Welzijnswerk nadrukkelijk en structureel aandacht zou moeten krijgen. Waarom gebeurt dat niet?

Voor de PvdA is dit genoeg reden om hier een debat over te organiseren. Omdat iedereen recht heeft op een gelijkwaardige behandeling. Ook als het gaat om de mogelijkheden om zelfredzaam te kunnen zijn. Oftewel. De Pvda stelt de vraag:  “Roze Ouderen en Welzijn Nieuwe Stijl: een vergeten groep? “

Een debat dat begint met vijf inleiders die grote kennis hebben van de groep Roze Ouderen, van politiek en beleid én vanzelfsprekend uit eigen ervaringen kunnen vertellen. Aansluitend een debat waaraan iedereen mee kan doen. Een avond voor iedereen die wil bijdragen aan de positieverbetering van Roze Ouderen!