Door op 23 juni 2013

PvdA Zuid zoekt kandidaten voor de bestuurscommissie

Op woensdag 12 juni j.l. heeft de Amsterdamse Gemeenteraad besloten tot een nieuw Bestuurlijk Stelsel. Op 19 maart 2014 gaan wij daarom in ons stadsdeel naar de stembus voor een Bestuurscommissie van vijftien leden, die uit haar midden drie Dagelijks Bestuursleden aanwijst. De overige twaalf zijn Algemeen Bestuursleden.

De PvdA Zuid wil een sterk en sociaal stadsdeel, een stadsdeel met betrokken inwoners. In de Bestuurscommissie Zuid moeten daarom zo veel mogelijk partijgenoten vorm en inhoud aan onze idealen kunnen geven.

De PvdA Zuid zoekt kandidaten om in de Bestuurscommissie dat werk te doen. Mensen die midden in de samenleving staan, die weten wat er in ons stadsdeel leeft, en zich de komende bestuursperiode strijdbaar en met overtuiging willen inzetten voor Zuid en voor het sociaaldemocratische gedachtegoed. Ook niet-Nederlandse partijgenoten die minimaal drie jaar onafgebroken in Nederland wonen, kunnen zich verkiesbaar stellen.

Download hier de complete oproep, waarin nadere informatie over de nieuwe Bestuurscommissie, de procedure en de profielen voor de kandidaten.