Door op 30 maart 2012

PvdA Zuid wil maatschappelijk debat over eenzaamheid

 

Marijn van Ballegooijen: “We moeten als Amsterdammers de manier waarop we met elkaar omgaan veranderen.”

Op initiatief van de PvdA fractie in Zuid organiseert het stadsdeel na het zomerreces een avond over eenzaamheid. Hulpverleners, vrijwilligers, onderzoekers en andere betrokkenen zullen in gesprek gaan met leden van de deelraad en hun licht kunnen laten schijnen over dit onderwerp. VVD en D66 hebben de motie, die tijdens de deelraadsvergadering op 28 maart werd ingediend, medeondertekend. De deelraad stemde unaniem in met het voorstel.

Volgens de laatste cijfers van de GGD telt stadsdeel Zuid zo’n 10.000 ernstig eenzamen. Dertig procent van de buurtbewoners heeft weinig contacten.  PvdA-fractievoorzitter Marijn van Ballegooijen: “De dood van de Diamantbuurtbewoner die pas na twee jaar werd gevonden is een symptoom van onze eenzaamheidsmaatschappij. Als politiek mogen we dit niet negeren.” Het doel van de bijeenkomst is om een maatschappelijk debat over deze problematiek op de agenda te zetten en tot betere bestrijding te komen. Welzijnsorganisaties en vrijwilligers spelen daarbij een grote rol. Van Ballegooijen: “Eenzaamheid is een lastig probleem. Een oproep “Bijeenkomst voor eenzamen” trekt geen volle zalen. Daarom moet de politiek zich goed oriënteren op wat er al gedaan wordt en wat er beter kan. Gelukkig zijn er veel vrijwilligers actief tegen eenzaamheid. Maar dat is niet genoeg. We moeten als Amsterdammers de manier waarop we met elkaar omgaan veranderen.”