21 december 2012

PvdA Zuid steunt winkeliers en bewoners bij uitbreiding Gelderlandplein

Er zijn plannen om winkelcentrum Gelderlandplein in Buitenveldert drastisch te vernieuwen en te vergroten. De PvdA-fractie in Amsterdam Zuid heeft hier enthousiast mee ingestemd. Zij wil wel dat gekeken wordt of een gepland parkeerdek echt nodig is, en dat winkeliers geïnformeerd en betrokken worden.

Winkeliers
De PvdA diende tijdens de raadsvergadering van woensdag 19 december samen met andere partijen een amendement in dat unaniem werd aangenomen. Het amendement verankert de plicht om winkeliers bij de ontwikkeling van het plan te betrekken.
PvdA-fractielid Marc den Hertog licht toe: “Wij prijzen de ontwikkelaar dat hij in lastige tijden durft te investeren in dit winkelgebied. Dagelijks bestuur en ontwikkelaar hebben daarbij aangegeven dat zij winkeliers goed willen informeren en erbij betrekken.”
“Wij zijn blij met de de gedane toezeggingen,” vervolgt Den Hertog. “Want we willen niet dat winkeliers in deze moeilijke tijden de dupe worden van de plannen. En om te zorgen dat dit keihard gewaarborgd is, hebben we een amendement ingediend die de toezeggingen in het ontwikkelplan verankerd.”

Bewoners
Een ander heikel punt is een gepland parkeerdek. Dit dek is nodig om gezien de uitbreiding en de parkeerplaatsen die door de uitbreiding komen te vervallen, toch aan de parkeernorm te kunnen voldoen. De direct-omwonenden zijn daar op z’n zachtst gezegd niet blij mee.
Den Hertog: “Samen met de VVD en D66 zijn we gaan kijken en met de bewoners in gesprek gegaan. We hebben het dagelijks bestuur gevraagd te kijken of de parkeerplekken gecompenseerd kunnen worden in parkeergarages rondom en onder het Gelderlandplein. Mocht dat niet kunnen dan willen we dat het parkeerdek zo laag mogelijk blijft.