Door op 26 juni 2013

PvdA Zuid start programmacommissie

Woensdag 12 juni j.l. heeft de Gemeenteraad ingestemd met het Bestuurlijk Stelsel 2014. We kunnen nu dus aan de slag, al zijn de bevoegdheden alleen in hoofdlijnen bekend.
De programmacommissie Zuid zal bestaan uit een eindredactie en vier thematische werkgroepen; te weten:

  • Bestuur, Economie, Cultuur en Sport
  • Bouwen & Wonen
  • Openbare ruimte, Veiligheid & Verkeer
  • Zorg & Welzijn

Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk leden deelnemen aan de werkgroepen en zo wezenlijk aan het nieuwe verkiezingsprogramma  bijdragen. Een aantal heeft zich daarvoor al opgegeven. We roepen iedereen die wil bijdragen aan het verkiezingsprogramma 2014 op om dinsdagavond 9 juli om 20:00 u. naar de startbijeenkomst in het MFC Binnenhof, A.J. Ernststraat112 te komen.
Bereikbaar met bus 62, tram 5 en metro 51 (loopafstand tram/metro: 10 min.).

Voor nadere bijzonderheden kunt u hier het startdocument downloaden.