15 november 2012

PvdA Zuid: “Stadsdeel: Stop verkoop drank aan jeugd”

Marijn van Ballegooijen:
“Overmatig drankgebruik bij jongeren is blijvend schadelijk”

Stadsdeel Zuid heeft toegezegd steviger te gaan handhaven op alcoholverkoop aan jongeren. Dat antwoordt het Dagelijks Bestuur van het stadsdeel naar aanleiding van vragen van de PvdA-fractie. In de stadsdeelbegroting voor 2013 is hiervoor 340 duizend euro opgenomen. De PvdA-fractie is tevreden over de aanscherping van het beleid omdat jongeren blijvende schade oplopen door overmatig van alcoholgebruik. Onlangs toonde AT5 aan met een nieuwsitem dat het erg makkelijk is voor jongeren om aan alcohol te komen. Het alcoholgebruik onder jongeren in Zuid is het hoogst van de stad zo blijkt uit cijfers van de GGD.
Fractievoorzitter Marijn van Ballegooijen “Jongeren zijn kwetsbaar. Alcoholgebruik bij die groep werkt verwoestend op de hersenen. Het leervermogen wordt daardoor onherstelbaar beschadigd. Het gemak waarbij jongeren aan alcohol kunnen komen is kwalijk. Dat mensen daar geld aan verdienen is ronduit stuitend. Het stadsdeel moet daar meer werk van maken.”

Op dit moment controleert de Voedsel en Warenwet van het ministerie van Volksgezondheid de naleving van de Drank en Horeca Wet. Vanaf 2013 is het stadsdeel zelf verantwoordelijk voor de handhaving als het gaat om verkoop van alcohol aan jongeren.

Daarnaast zijn er programma’s ontwikkeld voor ouders en pubers over het gebruik van genotmiddelen. Adviseurs van de OuderKind Centra organiseren op scholen bijeenkomsten over opvoeden waarbij een gezonde levensstijl en het gebruik van alcohol en drugs aan bod komt. De GGD maakt een rondgang langs scholen in het voortgezet onderwijs om jongeren meer informatie over het gebruik van genotmiddelen te geven en de jongeren hiervoor te waarschuwen. Doel van de bijeenkomsten is om te voorkomen en riskant gebruik terug te dringen.

Volgens de PvdA moet de verkoop van alcohol aan jongeren stoppen. De fractie zal de de komende tijd wanneer het stadsdeel de handhaving ter hand neemt, de ontwikkelingen nauwlettend volgen. Als uiterste middel vindt de fractie dat de alcoholvergunning moet worden ingetrokken als horecaondernemers zich niet aan de wet houden.