Door op 13 januari 2012

PvdA wil snelle oplossing parkeren Buitenveldert Zuid

 

Op initiatief van de PvdA-fractie organiseert de deelraad Zuid komende donderdag een spoedvergadering over de parkeerproblematiek in Buitenveldert Zuid die is ontstaan na invoering van betaald parkeren. Doel van de bijeenkomst is om de bewoners gelegenheid te geven hun problematiek op tafel te leggen. De deelraad kan zich tegelijkertijd over de nieuwe situatie uitspreken en het Dagelijks Bestuur opdracht geven zo snel mogelijk in te grijpen.
De spoedvergadering wordt gesteund door VVD en D66.

Aanleiding van de bijeenkomst is een stroom aan klachten die de afgelopen week bij het stadsdeel zijn binnengekomen over wild- en foutparkeerders. Oorzaak is het nieuwe parkeerbeleid van het stadsdeel. Vanaf januari kan alleen ten zuiden van de Van Boshuizenstraat en de De Cuserstraat vrij worden geparkeerd.
Sindsdien staat het daar er overvol met auto’s. Volgens bewoners is het onmogelijk een parkeerplek te vinden, waardoor ze gedwongen worden in het betaalde gebied te gaan staan. Bovendien worden auto’s op dit moment overal waar het kan en ook waar het niet kan neergezet. Dat levert chaotische taferelen op.
Fractievoorzitter Marijn van Ballegooijen: ,,De situatie is vanaf 2 januari onhoudbaar. Daar moet zo snel mogelijk iets aan gedaan worden. Met de spoedcommissie kan de Deelraad sneller besluiten nemen om de situatie te veranderen.”
Het Dagelijks Bestuur van het stadsdeel heeft inmiddels bewoners geïnformeerd over maatregelen om de overlast te beperken. Voor bewoners is dat echter onvoldoende. Volgens de Amsterdamse Parkeerverordening kan pas in 2013 worden overgegaan tot invoering van betaald parkeren in de twee overgebleven straten van Buitenveldert Zuid. Om betaald parkeren eerder in te voeren is speciale toestemming van de gemeenteraad nodig. In deze extra vergadering kan de deelraad daar om vragen.