27 april 2012

PvdA wil preventief fouilleren in de Oude Pijp

PvdA fractievoorzitter Van Ballegooijen: “We moeten het toenemende geweld stoppen en nu deze zware maatregel inzetten.”

De PvdA in Amsterdam Zuid wil dat de burgemeester delen van de Oude Pijp aanwijst als risicogebied waar preventief gefouilleerd kan worden. Dit naar aanleiding van zes schietpartijen in zes maanden. De liquidatie in de Shishabar (van Woustraat) is de druppel voor de sociaaldemocraten. “De signalen van onveiligheid in de Oude Pijp kunnen niet worden genegeerd”, aldus Van Ballegooijen. PvdA en VVD vroegen gezamenlijk om preventief fouilleren tijdens de raadsvergadering afgelopen woensdag. Stadsdeelvoorzitter Paul Slettenhaar reageerde verheugd op het voorstel en is hierover inmiddels in gesprek met de burgemeester Van der Laan.

Eén op vier bewoners in de Pijp voelt zich onveilig. Er is sprake van een trend waarbij de onrust, met name rondom het nachtleven, in de buurt toeneemt. Van 2010 op 2011 zijn de aangiften van geweldsdelicten in de Oude Pijp met veertig procent gestegen. De aangiften op het gebied van overlast stegen met dertig procent. Het toenemend aantal schiet-  en geweldsincidenten is de reden dat de PvdA drastische maatregelen wil treffen. Van Ballegooijen: “We nemen deze signalen heel serieus. Het toenemend geweld moet stoppen”.

In stadsdelen Centrum en Zuid Oost en later ook in Nieuw West en Oost is sinds 2002 ervaring opgedaan met preventief fouilleren. Uit onderzoek blijkt dat deze wapencontroles het gevoel van veiligheid vergroten en leiden tot minder wapenincidenten. De fractie is zich bewust van het ‘zware middel’ dat zij wil inzetten. Zij doet het voorstel dan ook met ‘gepaste tegenzin’. Van Ballegooijen: “Maar de situatie vraagt erom.” Hij voegt eraan toe dat juist dit zware middel aan strenge voorwaarden moet voldoen. Het zal moeten gaan om een tijdelijke maatregel in een beperkt gebied. De controles moeten hoffelijk en willekeurig worden uitgevoerd. Het effect van de maatregel en de reactie van bewoners moet worden geëvalueerd.

Van Ballegooijen: “We maken ons naast de afrekeningen in het criminele circuit ook grote zorgen om jongeren die met wapens rondlopen alsof het stoer speelgoed is. Dat kunnen we niet tolereren. Als we daar iets tegen kunnen doen, moeten we dat met beide handen aangrijpen. Uit de cijfers blijkt dat wapencontroles werken. Met deze maatregel kan de politie optreden daar waar dat nodig is. Wapens horen niet op straat en in cafés.”