Door Hans Wamsteeker op 22 januari 2014

PvdA rond Schiphol wil afspraken die echt nagekomen worden

Sinds er afspraken over geluidhinder gemaakt worden met Schiphol melden omwonenden problemen over de handhaving van die afspraken. Ook na instelling van een overleginstelling onder regie van onze partijgenoot Hans Alders blijken ‘de autoriteiten’ de gemaakte afspraken telkens weer anders te interpreteren dan de bewoners. Zo ook bij het laatste voorstel van de Alderstafel (waar steeds minder bewoners willen aanzitten).
De gemeenten Amstelveen en Amsterdam en de stadsdelen Zuidoost en Zuid hebben daarom een onafhankelijk bureau opdracht gegeven het gebruik van met name de Buitenveldertbaan te onderzoeken. Aanvankelijk leek het er op dat staatssecretaris en Kamerfractie hieraan weinig aandacht wilden besteden, maar PvdA-volksvertegenwoordigers en -bestuurders rond Schiphol trekken in Den Haag aan de bel.

Download de brief die Gohdar Massom (Statenfractie), Michiel Mulder (Gemeenteraad Amsterdam), Tjeerd Herrema (stadsdeel Zuidoost), Egbert de Vries (stadsdeel Zuid) en Dolf Veenboer (Gemeenteraad Amstelveen) aan Attje Kuiken schreven.

 

Hans Wamsteeker

Hans Wamsteeker

Hans is redacteur en eindredacteur van De Stem.

Meer over Hans Wamsteeker