Door Ita Hijmans op 2 juli 2014

PvdA-ombudsteam Zuid: ook voor U?

Hebt u vragen, klachten of  problemen op het terrein van werk, zorg of huur?
Het ombudsteam van PvdA Amsterdam Zuid kan misschien behulpzaam zijn.
Het gaat om zaken die bewoners van Zuid dagelijks kunnen treffen en waarbij ze vastlopen bij instanties.
Sociale zaken: werk/werkloosheid, uitkering, schuldsanering
Zorg: aanvragen in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)
Huisvesting: huur, overlast, gebrekkige huisvesting
De PvdA nodigt buurtbewoners uit om contact met ons op te nemen wanneer zij dit soort problemen ondervinden.
Staat uw probleem er niet bij maar weet niet waar u terecht kunt? Ook dan bent u welkom. Wij denken met u mee, ondersteunen praktisch waar dat kan en helpen een weg te vinden bij bestaande instanties. Eventueel kunnen zaken voorgelegd worden aan onze lokale of landelijke PvdA-politici.

Hoe u ons bereikt?
U kunt ons bellen op 06 419 233 07 of e-mailen via ombudsteamamsterdamzuid@gmail.com.

Wij maken dan indien nodig een afspraak met u voor ons spreekuur elke tweede en vierde zaterdag van de maand in het gebouw van de Speeltuinvereniging, Gaaspstraat 8 van 13.00-14.00 uur. In uitzonderlijke gevallen kunnen wij u ook thuis bezoeken.

Ita Hijmans

Ita Hijmans

Ita coördineert het ombudsteam van de afdeling Zuid.

Meer over Ita Hijmans