Door op 5 november 2013

PvdA-leden boven de zeventig vitaal en actief

De leden van onze afdeling van zeventig jaar en ouder zijn actieve zeer bewuste mensen die nog volop in het leven staan. Dat is één van de belangrijkste conclusies die de Ouderencommissie kan trekken uit de interviews die ze het afgelopen jaar heeft gehouden met zeventig plus leden van de afdeling die daar behoefte aan hadden.
Daarnaast kwam duidelijk naar voren dat een groot aantal mensen zeker wel aardig vindt om naar speciale bijeenkomsten die voor hun zijn georganiseerd zijn te komen maar dan moeten die bijeenkomsten wel inhoudelijk van aard zijn. ,,Aan alleen koffiedrinken met partijgenoten heb ik geen behoefte,”sprak één van de geïnterviewden.
Bovendien vindt een meerderheid het prettig als de bijeenkomst voor jong én oud wordt georganiseerd. Ook het vieren van 1 mei vonden een groot aantal leden belangrijk.
Een 96-jarig lid sprak verontwaardigd: ,,Wat een vraag, dat is toch vanzelfsprekend.”
Dat heeft afgelopen jaar inmiddels geresulteerd in een 1 meiviering in het Verzetsmuseum.

,,Het onderzoek dat de ouderencommissie van deze afdeling heeft gedaan is me uit het hart gegrepen ”, zei Hans Spekman tijdens de presentatie van de resultaten van het onderzoek op 15 oktober in Huize Lydia. Hij roemde het initiatief omdat hij juist de verbinding van de mensen binnen de partij zo belangrijk vindt. ,,Jongeren kunnen leren van ouderen en hun geschiedenis maar ook andersom. Jongeren zijn ook van belang voor de ouderen. Het contact tussen onze leden is van wezenlijk belang voor de vitaliteit van onze partij.”

In haar eindconclusie doet de Ouderencommissie een oproep aan alle PvdA afdelingen in Nederland om een soortgelijk onderzoek uit te voeren. Het is bijzonder om al deze mensen te ontmoeten, het is een goudmijn aan informatie en geeft de afdeling nieuwe input om leden meer te betrekken bij het afdelingswerk. Het levert nieuwe vrijwilligers op. En als laatste noemde de Ouderencommissie de enorme waardering die zij kreeg van de leden die bezocht werden.

Belangstellenden kunnen het rapport dat de Ouderencommissie heeft opgesteld hier downloaden.