Door Marijn van Ballegooijen op 14 juni 2013

PvdA blij met aanpak ´homotolerantie´

“De PvdA-motie om homotolerantie via het welzijnswerk te bevorderen wordt goed uitgevoerd”, dat zegt PvdA-fractievoorzitter Marijn van Ballegooijen. In een brief van het stadsdeel waarin zij toelicht wat er met de 50.000 euro die voor dit jaar is vrijgemaakt om dit probleem aan te pakken is gebeurd.

Voor jeugd- en jongerenwerkers worden speciale trainingen ontwikkeld om anti-homogedrag te signaleren, bespreekbaar te maken en het vergroten van homotolerantie. Er komen bewustwordingsprojecten door het draaien van films over seksuele diversiteit waarbij ouders met hun kinderen zullen worden benaderd. En er zal een debat door jongeren voor jongeren over dit onderwerp worden gehouden.

Daarnaast staat homotolerantie ook in het kader van Jeugd en Veiligheid en Treiteraanpak op de agenda. In praktijk betekent dat waar er sprake is van ‘homo’s pesten’ de politie actief zal optreden bij incidenten in samenwerking met het welzijnswerk.

Voor ouderen zal de speciale website www.roze50plus.nl meer aandacht krijgen. De agenda van activiteiten zal in de wekelijkse evenementenladder van stadsdeel Zuid worden opgenomen. En er komt een special van de stadsdeelkrant met informatie over ‘Roze ouderen’ activiteiten, hulpverlening en human interest. In het najaar organiseert het stadsdeel een themabijeenkomst over homotolerantie in verpleeg- en verzorgingshuizen. Professionals en buurtbewoners zullen daarbij worden uitgenodigd. Ook zal het stadsdeel een financiële bijdrage leveren aan de Grey Pride die in augustus wordt gehouden.

De activiteiten worden eind van het jaar geëvalueerd en bij een goed resultaat zullen de activiteiten worden voortgezet.

Fractievoorzitter van de PvdA Marijn van Ballegooijen is verheugd over de aanpak van dit probleem: “We moeten als samenleving er alles aan doen zodat homoseksuelen rustig over straat kunnen lopen, zonder bang te hoeven zijn voor treiteraars of ander geweld. De incidenten die het afgelopen jaar hebben plaatsgevonden in onze wijk moeten stoppen. Bewustwording helpt daarbij.”

 

Marijn van Ballegooijen

Marijn van Ballegooijen

Marijn is portefeuillehouder voor Sociale Zaken (incl. armoede, schuldhulpverlening, diversiteit en discriminatie). Als gebied heeft hij De Pijp onder zijn hoede.

Meer over Marijn van Ballegooijen