Door Nisan Sarican op 18 juni 2013

Politiek Café: Interventie in Syrië?

In maart 2011 bereikte de Arabische lente Syrië. Nu, twee jaar later zijn er inmiddels meer dan 90.000 doden gevallen en verzwakt de aandacht voor de burgeroorlog in Syrië. De internationale politiek zit in een patstelling en het geweld is een dagelijkse sleur geworden waarbij er vele burgers sneuvelen.

Juist nu er geen uitzicht op een VN-resolutie of een oploosing is, de aandacht wegebt en het geweld routinematig toegepast wordt, is het conflict dodelijker dan ooit. Juist nu moet er volop aandacht en discussie zijn over de burgeroorlog in Syrië.

De PvdA Amsterdam Zuid, organiseert een debatavond met publicist Hala Naoum Néhmé,NIOD-onderzoeker Uğur Ümit Üngör en oud-PvdA Kamerlid en ambassadeur van Syrië Désirée Bonis

 Hala Naoum Néhmé, politicoloog en bekend VVD-lid publiceert over dit onderwerp in Elsevier en de Volkskrant, neemt stelling tegen interventie in Syrië.
Uğur Ümit Üngör, onderzoeker op het gebied van massaal geweld en medewerker van het NIOD en de Universiteit Utrecht, neemt stelling voor interventie in Syrië.
Désirée Bonis was ambassadeur in Damascus en Kamerlid voor de PvdA, zij bespreekt of een diplomatieke oplossing nog mogelijk is voor het Syrische conflict.

Kom naar Huize Lydia en ga in debat met Nehmé, Üngör en Bonis!

 

Nisan Sarican

Nisan Sarican

Nisan is duo-bestuurscommissielid in Stadsdeel Zuid

Meer over Nisan Sarican