Door op 13 maart 2013

Pittige discussie over Zorg

Zo’n vijftig partijleden en andere belangstellenden discussieerden maandagavond 11 maart in Grandcafé Vrienden aan het Marie Heinekenplein over de toekomst van de Zorg. Partijgenoot Ydo Dolstra, bijna veertig jaar huisarts in de Pijp, beet het spits af en pleitte voor een grotere rol van de huisarts in de zorg in de buurt.
Na Dolstra’s aftrap gingen de aanwezigen in discussie met PvdA-Tweede Kamerleden Otwin van Dijk en Grace Tanamal. Beiden zeiden na afloop: dit was de pittigste bijeenkomst die we tot nu toe in de partij hadden.

Dolstra benadrukte het belang van een kleine organisatie dichtbij de mensen: “De huisarts, de praktijkondersteuner en de wijkverpleging kunnen makkelijk inspringen bij problemen, deze in kaart brengen en actie ondernemen als dat moet. Zij kunnen beoordelen of er mantelzorg aanwezig is en of er professionele hulp noodzakelijk is. Dit alles op buurtniveau, kleinschalig georganiseerd met een netwerk van vrijwilligers.” Hij reageerde positief op het besluit van het stadsdeel om de wijkverpleging weer in te gaan zetten. “Zij zijn onontbeerlijk om een sluitend systeem te creëren waarin iedereen die zorg nodig heeft dit ook krijgt.Een aanwezige medewerkster van Buurtzorg vertelde hoe hun praktijk eruit ziet: werken zonder managemen en overhead. Een team van twaalf verpleegkundigen houdt een buurt in de gaten, en iedereen kent zijn eigen patiënten.

Otwin van Dijk stelde dat ondanks de grote bezuinigingsgolf die op de steden afkomt er een kwart miljard zal worden ingezet voor de wijkverpleging. Daarnaast maakt de PvdA zich in de Tweede Kamer hard voor ontschotting in de zorg zodat niet iedereen vanuit het eigen bureau kijkt en langs elkaar heen werkt maar de zorg anders en beter wordt georganiseerd. “Het is niet alleen een financieel verhaal. Gemeenten en verzekeraars moeten meer samenwerken”, zei Van Dijk.
Nogal wat aanwezigen waren er niet gerust op. Deelraadslid Eddy Linthorst wees Van Dijk er op dat optimisme en goede voornemens niet wegnemen dat er om te beginnen 1 miljard bezuinigd wordt. Is dat sociaal-democratisch? Ook gemeenteraadslid Peggy Burke noemde de bezuiniging op de thuiszorg als groot punt van zorg. “We verliezen 75 procent van het budget over waardoor alleen de mensen die anders de GGD op bezoek krijgen worden geholpen. Natuurlijk behoeft niet iedereen een huishoudelijke hulp. Er moet zeker iets gebeuren maar op dit moment wordt het systeem van thuiszorg te zwaar onder druk gezet. Het gaat te snel waardoor alles naar de filistijnen wordt geholpen”

Grace Tanamal, het enige Kamerlid met vrijwilligerswerk in de portefeuille, benadrukte de belangrijke rol van het vrijwilligerswerk, maar ook dat vrijwilligers niet overal voor kunnen en mogen worden ingezet. “Vrijwilligers moeten meer bescherming krijgen.” De zaal sprak zijn zorg uit over het van bovenaf regelen wat vrijwilligers wel en niet mogen. Ook het verdringing van fatsoenlijk betaald werk door goedkopere alfa-hulpen en vrijwilligers, waardoor vooral vrouwen getroffen worden kwam uitgebreid aan de orde.

Stadsdeelwethouder Egbert de Vries vertelde hoe stadsdeel Zuid probeert de zorg in de buurten mogelijk te blijven maken, ondanks de bezuinigingen. Hij vertelde dat het stadsdeel zich hard maakt voor meer buurtkamers waarbij het voorbeeld van het Odensehuis aan het Hygeaplein gaf. Een ontmoetingsruimte voor dementen waar ook hun mantelzorgers terecht kunnen.

Gespreksleider Marijn van Ballegooijen en de deelnemers kunnen terugzien op een avond waarop de problemen in de Zorg weliswaar niet werden opgelost, maar wél duidelijk benoemd. We hebben gezamenlijk nagedacht over hoe ze aan te pakken, en daarvan zullen we het moeten hebben. Samen werkt beter!