Door op 8 april 2014

Marijn van Ballegooijen DB-lid in Zuid

De bestuurscommissie Zuid heeft op maandag 7 april uit haar midden een Dagelijks Bestuur gekozen, bestaande uit
Sebastiaan Capel (D66, voorzitter),
Paul Slettenhaar (VVD, plv. voorzitter),
Marijn van Ballegooijen (PvdA).

Marijn is portefeuillehouder voor:

  • Zorg;
  • Welzijn (incl. Huizen van de Wijk);
  • Ouderen;
  • Jeugd;
  • Sociale Zaken (incl. armoede, schuldhulpverlening, diversiteit en discriminatie).

De portefeuille “Reïntegratie” is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de portefeuillehouders Economische Zaken (Paul Slettenhaar) en Sociale Zaken (Marijn van Ballegooijen). Als gebied krijgt Marijn de Pijp onder zijn hoede.

Lees het gehele nieuwsbericht op de website van het stadsdeel.