Door op 16 januari 2012

Lokale politiek doet ertoe!

Investeren ondanks oneerlijke bezuinigingen

Voor eenieder die in de lokale politiek gelooft en verwoede pogingen doet om niet in holle clichés te vervallen tijdens een verhitte danwel slaapverwekkende discussie hierover: in 2012 is dit voorgoed opgelost. Dankzij het huidige kabinet.Hoe het huidige kabinet daaraan heeft bijgedragen? Uiteraard niet door voor te stellen om de stadsdelen af te schaffen. Nee, door keihard en oneerlijk te bezuinigen. Die bezuinigingen van het Rijk maken extra goed duidelijk dat de lokale politiek ertoe doet. Stadsdeel Zuid heeft in 2011 mede dankzij de inzet van de PvdA laten zien dat het andere keuzes maakt dan dit kabinet. Zo zijn er in Amsterdam Zuid, ondanks de bezuinigingen, middelen vrijgemaakt om de knelpunten op te vangen die ontstaan door het wegvallen van de gesubsidieerde arbeidsplaatsen in het maatschappelijke veld (ID-banen), zie eerder op deze website. Maar ook op het gebied van inburgering heeft het stadsdeel met portefeuillehouder Egbert de Vries een duidelijke keuze gemaakt.
Op 6 december 2011 besprak de Commissie Samenleving de notitie over deze toekomst van de inburgeringstrajecten in Zuid. Zelfs nu in 2013 het inburgeringsbudget door Rijksbezuinigingen komt te vervallen, blijft er in Amsterdam Zuid een aanbod voor inburgeraars. Op dit gebied is stadsdeel Zuid een voorbeeld voor andere lokale overheden: ondanks de forse bezuinigingen investeren wij in terreinen die belangrijk zijn voor kwetsbare groepen in de samenleving. Ook in 2012 zal de PvdA-fractie Zuid zich daarvoor inzetten.