Door op 7 december 2011

Kwart miljoen voor knelpunten door verdwijnen ID-banen

Deze mensen zijn onmisbaar!
Op initiatief van de PvdA maakt stadsdeel Zuid volgend jaar 250.000 euro extra vrij om de versnelde afbouw van de ID-banen op te vangen. Het gaat om werk als overblijfhulpen, medewerkers van speeltuin- en sportverenigingen, culturele instellingen en de kinderboerdij. Deze mensen dreigen hun baan te verliezen door bezuinigingen vanuit het Rijk. Het stadsdeel telt 140 van deze gesubsidieerde banen.Fractievoorzitter Marijn van Ballegooijen: “We zijn erg blij met deze begrotingswijziging. Deze mensen verrichten werk dat een enorme meerwaarde voor het stadsdeel heeft. Ik denk aan de overblijfjuf die bij een speeltuinvereniging toezicht houdt op de kinderen, de klusjesman in het wijkcentrum, de theatertechnicus bij een buurttheater.”
De PvdA fractie voorziet dat het verdwijnen van deze banen knelpunten opleveren bij de organisaties waar zij werken.
Van Ballegooijen: “Vaak zijn deze mensen de olie in een organisatie waardoor alles gesmeerd loopt. En dus onmisbaar.” Van belang is dat het gaat om functies met een maatschappelijk karakter en dus passen bij het takenpakket van het stadsdeel. De PvdA heeft het amendement samen met de VVD en D66 tijdens de begrotingsbehandeling ingediend. De volledige deelraad stemde met het voorstel in.