Door op 16 april 2012

In Memoriam Toon Weerts

Met grote verslagenheid heeft de Partij van de Arbeid afdeling Zuid kennis genomen van het overlijden van ons fractielid Toon Weerts afgelopen zaterdag 14 april. Hij was pas 55 jaar.

Toon was een inspirerende man die veel voor onze partij heeft betekend. Eerst als gemeenteraadslid in Vierlingsbeek en sinds 2006 als raadslid in ons stadsdeel, waarvan vier jaar als fractievoorzitter. De afgelopen periode was hij woordvoerder in de Commissies Ruimte en Wonen en Leefomgeving.
Toon was een sociaal democraat in hart en nieren en een inspiratiebron voor ons allemaal. Een politicus waar wij als Partij van de Arbeid trots op kunnen zijn: doordacht, kritisch, bereid om te luisteren naar argumenten, te zoeken naar compromissen en iemand die nooit op de man speelde. Maar bovenal iemand met oog voor het kwetsbare in de samenleving: zowel voor mensen die ondersteuning nodig hebben als voor de natuur.
Als geograaf en planoloog van huis uit, heeft hij zijn kennis en ervaring tot op het laatst ingezet voor het stadsdeel, waarbij hij zich in het bijzonder bezighield met de grote projecten, de stadsvernieuwing en het groen.
Toon was al geruime tijd ziek. Na een korte periode van herstel is zijn ziekte hem toch fataal geworden. We verliezen met Toon een kundig en waardevol raadslid, maar vooral een warm en sterk mens.
Onze gedachten zijn deze dagen bij René en de familie, die wij alle kracht toewensen om dit grote verdriet te kunnen dragen.

Toon zal begraven worden in zijn geboorteplaats Overloon.
Donderdagmiddag 19 april om 16:00 wordt in Amsteltrouw, Amstelpark 22, een herdenkingsbijeenkomt gehouden.