Door op 3 april 2012

Ik woon in Zuid

“Ik woon in Zuid”.
Een uitspraak waar je je van alles bij kunt voorstellen.
In het stadsdeel Zuid staan de duurste huizen van Amsterdam.
De inkomens zijn er het hoogst, maar in Zuid leeft ook één op elke acht inwoners in armoede. Drie van de tien armste Amsterdamse wijken liggen in ons stadsdeel.

Ook de woningmarkt in Zuid kent extremen. De duurste villa’s maar ook meer dan de helft van de woningen bestemd voor sociale huur.
Het grootste deel van de huurwoningen wordt verhuurd door particulieren.
Er zijn veel woningen voor lage inkomens en forse koop- en huurwoningen voor de hoogste inkomens. Maar met een modaal inkomen kom je in dit stadsdeel nergens. Door Europese regels is huren van een corporatiewoning voor een grote groep niet meer mogelijk. Maar kopen kunnen zij evenmin.
Geen deel in Amsterdam kent zulke verschillen in wonen en inkomen als stadsdeel Zuid. En in geen deel van Amsterdam is de woningmarkt zó ontoegankelijk voor bepaalde groepen.
In april praat de deelraad Zuid over een nieuwe woonvisie voor het stadsdeel:

  • voor wie gaan we bouwen?
  • wordt er überhaupt nog gebouwd?
  • hoe gaan we woningen in Zuid weer bereikbaar maken voor middeninkomens?
  • is erfpacht een instrument of een plaag?

De PvdA organiseert samen met CDA, D66, GroenLinks, SP en VVD hierover een openbaar debat op donderdagavond 19 april om 20:00 in Huize Lydia aan het Roelof Hartplein.

Deelnemers aan het debat zijn Paul Guldemond (D66), Eric van Geijn (CDA), Jan Kok (GroenLinks), Brahim Abid (PvdA), Fred Gersteling (SP) en Rosalien van Dolder (VVD). Gespreksleider is Marc den Hertog.

Lees de concept-woonvisie op de site van de deelraad Zuid en praat op 19 april mee over de woonvisie en geef de politieke partijen uw ideeën mee over wonen in Zuid.