Door op 12 oktober 2012

Huizen van de Wijk: “Wij hebben er een goed gevoel bij”.

Sinds de oprichting van de vijf Huizen in de Wijk in januari is er enorm veel gebeurd. Iedereen is vol energie aan de slag gegaan. Om de ontwikkelingen op de voet te volgen maken de woordvoerders Zorg en Welzijn van de fractie, Femke Roos en Marijn van Ballegooijen, regelmatig een rondje langs de verschillende Huizen.
Roos: “Het is belangrijk een vinger aan de pols te houden en regelmatig signalen op te vangen die leven in de nieuwe centra.”
Volgens Roos gaat het -ondanks de vele technische en uitvoerende problemen die zo nu en dan opdoemen- goed met de Huizen in de Wijk. Veel vrijwilligers vinden hun weg en buurtbewoners maken veel gebruik van de aangeboden activiteiten. De programmacoördinatoren hebben echt hard gewerkt om de vijf huizen draaiend te krijgen. en dat is voor een groot deel gelukt. Alle huizen verspreiden een krant waardoor de buurt goed geïnformeerd wordt over de activiteiten die er plaats vinden. Er vindt goed overleg plaats tussen alle gebruikers van de Huizen en er wordt goed samen gewerkt. Binnenkort zal het beheer van de Huizen definitief door één organisatie worden uitgevoerd en dat zal nog wel wat wennen zijn.

Femke Roos: “Als ik kijk naar wat er het afgelopen jaar gebeurd is en hoeveel werk er is verzet zeg ik:   Wij hebben er goed gevoel bij.”