Door Elles Bense op 1 oktober 2013

Hans Spekman en Jesse Bos gasten tijdens bijeenkomst Ouderencommissie

De Ouderencommissie van de afdeling Zuid nodigt op dinsdag 15 oktober PvdA leden uit om naar een informatie- en discussiebijeenkomst te komen over de veranderingen in de zorg voor ouderen. Tijdens deze bijeenkomst zal partijvoorzitter Hans Spekman het onderzoek dat de commissie afgelopen half jaar heeft gedaan naar onze leden van boven de zeventig in ontvangst nemen. De middag wordt gehouden in Huize Lydia, Roelof Hartplein 2. Te bereiken met tram 3-5-12-24. Aanvang 14.00 tot 16.30

Het zal niemand ontgaan zijn dat er de komende jaren veel gaat veranderen voor ouderen, vooral voor ouderen die zorg nodig hebben. In het regeerakkoord zijn vergaande maatregelen aangekondigd om de zorg voor ouderen veilig te stellen. De kern van de verandering zal zijn dat de hulp aan ouderen wordt overgeheveld van het Rijk naar de gemeente. Binnen de PvdA heeft de Landelijke Adviesgroep Ouderenbeleid tien uitgangspunten voor dit beleid opgesteld.

Over deze plannen is veel te doen, óók binnen de PvdA. Zowel landelijk als op gemeentelijk niveau. Wat betekenen deze veranderingen voor de ouderen en hun naasten? En hoe gaat de PvdA daar in Amsterdam mee om?

De middag wordt voorgezeten door Mw Jetty Voermans, lid van de Landelijke Adviesgroep Ouderenbeleid van de PvdA.  Jesse Bos, Wethouder Zorg en Welzijn uit Amsterdam Nieuw West,  zal een inleiding houden over het te verwachten beleid in Amsterdam met betrekking tot de zorg voor ouderen.

Hans Spekman zal het onderzoek dat de Ouderencommissie het afgelopen half jaar naar haar leden van boven de zeventig heeft gehouden in ontvangst. Daarnaast zal hij ingaan op de vraag of de zorg in goede handen is bij de PvdA.  Nadat de sprekers aan het woord zijn geweest is er mogelijkheid om verder te discusiëren.

Voor meer informatie kunt u bellen met: Elles Bense, telefoonnummer 020-6621223 of email ellesbense@hotmail.com.