Door op 13 januari 2012

Een sociaal 2012 in Zuid ?!

Donderdagavond 12 januari hield de afdeling Zuid in filmhuis Rialto een goedbezochte Nieuwjaarsbijeenkomst.
Afdelingsvoorzitter Pim Bliek en fractievoorzitter Marijn van Ballegooijen blikten kort terug op 2011 en wat uitgebreider vooruit naar 2012. Een jaar waarin de sociaaldemocratie moet en kan waarmaken dat het om mensen gaat.
Onder leiding van quizmaster Roel Hogervorst konden de aanwezigen hun kennis van de actualiteit en de politiek toetsen.
Winnaar werd Jos Maas, met Onno van der Vlerk en Eddy Linthorst op een gedeelde tweede plaats.