8 november 2012

Parkeergarage Boerenwetering

Het Dagelijks Bestuur van stadsdeel Zuid stelt voor een parkeergarage te bouwen onder de Boerenwetering. De garage komt aan de Ruysdaelkade tussen de Eerste Jacob van Campenstraat en de Albert Cuyp. Het gaat om een garage voor vergunninghouders en bezoekers met een capaciteit van 400 0f 600 auto’s. Een parkeergarage op deze plek is al een aantal jaren in discussie. In het programakkoord van VVD, D66 en PvdA (mei 2010) staat over deze garage: “Ontwikkeling Boerenweteringgarage meerdere opties doorverkennen zoals toegankelijkheid voor bezoekers en de conventionele variant in plaats van de automatische; er wordt een nieuw voorstel aan de deelraad gedaan.
Bij het maken van ondergrondse parkeerplaatsen zullen we bovengrond plaatsen weghalen volgens compensatiemethode 1 weg, 2 terug (parkeerbalans).”
Het investeringsbesluit wordt op 11 december behandeld in de Commissie Leefomgeving. Op 19 december neemt de deelraad een definitieve beslissing over het besluit.

In maart van dit jaar heeft de afdeling Zuid een werkgroep ingesteld om zich met de voors en tegens van deze garage bezig te houden.
Op de Bijzondere LedenVergadering van 15 november discussiëren we met woordvoerder Eddy Linthorst van onze deelraadsfractie en de werkgroep over de plannen.
Download hier het verslag van de werkgroep.