Door op 6 januari 2014

Donderdag 9 januari in Zuid: de koers van de partij en de Nieuwjaarsborrel

De afdeling Zuid luidt nodigt alle leden uit voor twee activiteiten op donderdag 9 januari:
– Voorbereiding van het landelijke PvdA-congres in februari
– De Nieuwjaarsborrel.
Om 18:00 gaat de congresdelegatie graag met de leden in gesprek over hun mening over de koers van de partij, met onderwerpen zoals:

  1. Begrotingsdiscipline: moeten we vasthouden aan, of streven naar, de 3% begrotingsnorm, ook al berokkent dit schade aan de economie en vooral aan de kwetsbaren in de samenleving?
  2. Wet Werk en Bijstand: moeten we een verhuisplicht, kleding- en gedragsvoorschriften aan bijstandsgerechtigden opleggen, op straffe van drie maanden inhouding van de uitkering?
  3. Participatiesamenleving: moeten we noodgedwongen afscheid nemen van de verzorgingsstaat of is het tijd om onze sociale prioriteiten bij te stellen?

Ook de andere onderwerpen waarover op het congres wordt besloten: Europees programma, Europese kandidatenlijst, reglementswijzigingen en de partijbestuursverkiezingen kunnen vanzelfsprekend besproken worden.
De eerste drie ontwerpmoties kunt u hier downloaden (publicatie 7 januari 15:30).
Uw moties en amendementen zijn uiteraard van harte welkom. U kunt deze aan ons e-mailen of aan het begin van de bijeenkomst presenteren.

Aansluitend houden we vanaf 20:00 onze Nieuwjaarsborrel, waarin we kort terugblikken op 2013, met uitreiking van de Ans Bakker-prijs voor de vrijwilliger(s) van het jaar, en vooruitkijken naar het dubbele verkiezingsjaar 2014.

Zuider Schinkel is gevestigd op Hoofddorpplein 1, en is bereikbaar met tram 2 en de bussen 15, 62 en 145.