27 oktober 2012

Denk mee over de stadsdeelbegroting 2013

In november wordt de stadsdeelbegroting vastgesteld. Een helder sociaal democratisch geluid is daarbij hard nodig. Zeker in deze tijden. Daarom laat de fractie zich graag inspireren door de PvdA-leden in Zuid op donderdag 8 november om 20.00 uur in de fractiekamer op het stadsdeelkantoor.We zetten in op drie thema’s:

  • Eerlijk delen
  • Een gezonde stad
  • Een veilige buurt

We willen de discussie daarop toespitsen. Waarbij we meteen het grootste deel behandelen van het beleid waar het stadsdeel iets voor de bewoners kan betekenen.
Bij eerlijk delen willen we zorgen dat de noodzakelijke bezuinigingen sociaal worden doorgevoerd. Met de sterke schouders die de zwaarste lasten dragen. Met aandacht voor armoede. En met rotsvaste wil om iedereen mee te laten doen.
Dat meedoen geldt zeker ook voor de gezonde stad. Ons tweede thema. Waar we willen praten over toegankelijkheid. Over fysieke en mentale welzijn. Over zorg. Maar ook over gezonde lucht en duurzaamheid.
Tot slot veiligheid. Altijd belangrijk. Hoe kunnen we (jeugd)overlast effectiever aanpakken? Hoe maken we het verkeer veiliger? De straten schoner? En hoe laten we verloedering verdwijnen?
Genoeg te bespreken dus. En te kiezen. Want deze tijd vraagt om keuzes. Aan ons de uitdaging de keuzes zo eerlijk mogelijk te laten zijn.
Doet u mee? Meld u dan aan door een mailtje te sturen aan Marijn van Ballegooijen