Door Marijn van Ballegooijen op 14 februari 2014

Detailhandel in de buurt: cruciaal voor leefbare wijken en werkgelegenheid

Werk aan de winkel!
Lokale detailhandel is cruciaal voor de leefbaarheid van wijken en werkgelegenheid in de stad. Dat maakt dat de PvdA hecht aan een goed ondernemingsklimaat voor de lokale middenstand. Ook dat is sterk en sociaal.
Wat kan het stadsdeel doen om het ondernemingsklimaat te versterken? En hoe kunnen op hun beurt ondernemers bijdragen aan leefbaarheid van wijken en werkgelegenheid, zoals kansen voor jongeren om ervaring op te doen op de arbeidsmarkt?
Waar heeft de crisis erin gehakt en is aandacht nodig?
We gaan op onderzoek uit en u kunt meepraten op 2 maart van 14:00 – 17:00 in De Badcuyp, Eerste Sweelinckstraat 10.

Stadsdeel Zuid telt vele winkelgebieden met elk hun eigen sfeer en karakter. Soms met een functie voor de hele stad en zelfs daarbuiten, zoals de buurten rond Albert Cuyp buurt en PC, soms met een duidelijke buurtfunctie, zoals rond Hoofdorpplein, Beethovenstraat en Van Wou- en Rijnstraat.
PvdA Lijsttrekker in Amsterdam Zuid Marijn van Ballegooijen verkende met Mei Li Vos(Tweede Kamer PvdA), Patricia Linhard (Ondernemer in Zuid en oud-Tweede Kamerlid PvdA) en Carolien Gehrels (Wethouder Economische Zaken) respectievelijk Hoofddorpplein, Museumkwartier en Albert Cuyp en toont daarvan videoverslagen.

Op 2 maart gaat hij in gesprek met Carolien Gehrels, Eddy Linthorst (oud-PvdA wethouder Economische Zaken Amsterdam Zuid), Remco Boas (horecaondernemer in Amsterdam Zuid en voorzitter van de Rode Ondernemers), Floor Thomasse (winkelstraatmanager Beethovenstraat en Hoofddorppleinbuurt), Janny Alberts (bestuurslid Amsterdam City) en lokale ondernemers.

Vervolgens is er echt werk aan de winkel. In groepjes van bewoners en ondernemers gaan we in gesprek over de uitdagingen per buurt. Om vervolgens samen een actielijst op te stellen die Marijn meeneemt in verkiezingen en formatie.

Programma
14:00 Opening door Marijn van Ballegooijen, lijsttrekker Pvda Amsterdam Zuid

Deel 1: Hoe maken ondernemer en overheid zich samen sterk voor de stad?
14:10 Introductie door Carolien Gehrels, wethouder Economische Zaken, Amsterdam
14:20 Eerste reactie van panelleden

Deel 2: De detailhandel in drie wijken in Stadsdeel Zuid
14:30 Videoverslag 1 en debat met panel
14:50 Videoverslag 2 en debat met panel
15:10 Videoverslag 3 en debat met panel
15:30 Pauze

Deel 3: Werk aan de winkel: uitdagingen per wijk
15:50 In drie groepjes uiteen
16:20 Slotgesprek met panel en zaal
16:50 Afsluiting door Marijn van Ballegooijen

17.00 Borrel

Openbaar vervoer: Tram 4 halte Stadhouderskade, Trams 7 en 10 Halte Frederiksplein.

Marijn van Ballegooijen

Marijn van Ballegooijen

Marijn is portefeuillehouder voor Sociale Zaken (incl. armoede, schuldhulpverlening, diversiteit en discriminatie). Als gebied heeft hij De Pijp onder zijn hoede.

Meer over Marijn van Ballegooijen